top of page

Prawo Rodzinne

rozwód, separacja, kontakty, opieka, alimenty.

Doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacja, alimenty, opieka, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich, kuratela oraz ubezwłasnowolnieni lub ograniczenie praw, podział majątku wspólnego, przysposobienie.

Image by Liv Bruce

usługi 

Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism wniosków, jak i również pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, apelacja. 

bottom of page