top of page

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 elementów dla „”

 • O MNIE | Law OfficePrawo

  Poznaj nas Doświadczeni profesjonaliści Kontakt Już od pierwszej wizyty w mojej kancelarii w miejscowości Warszawa aż do rozwiązania sprawy zauważą Państwo, że jestem Prawnikiem, który poprowadzi Państwa sprawę z należytą dbałością i starannością. Zapraszam do spotkania ze mną i przekonają się Państwo, że odznaczę się determinacją i wyjątkowymi umiejętnościami. Hanna Malanchyn Prawnik Prawnik Hanna Malanchyn, jest Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji. Autorka pracy magisterskiej "Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym", w trakcie odbywania studiów dziennych w trybie zaocznym ukończyła Studium Prawa Rosyjskiego organizowane przez WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego na mocy podpisanego porozumienia Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu oraz Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej ukończyła studia podyplomowe w kierunku Akademia prawa sądowego, prawo sądowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich na Uczelni Łazarskiego. W 2016 r rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Odbyła aplikacje pod patronatem adw. dr Beaty Marii Paxford. Od 2016 r współpracuję z Kancelarią Adwokacką adw. Dawid Łącz W roku 2020/2021 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej. Hanna Malanchyn odpowie na wszystkie Państwa pytania prawne — zapraszamy do kontaktu. Skontaktuj się z nami Hanna Malanchyn współpracuję z Kancelariami adwokackimi, które dysponują doświadczeniem i wiedzą w wielu innych dziedzinach.

 • KONTAKT | Law OfficePrawo

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż: I. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanna Malanchyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Law Office Hanna Malanchyn, ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa, NIP: 1132708251, REGON: 380983488, adres e-mail: office@lawyer-hannamalanchyn.pl II. Kontakt z Administratorem. Możliwe formy kontaktu z Administratorem to: 1) kontakt telefoniczny: +48 730775773 2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: office@lawyer-hannamalanchyn.pl 3) kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie KONTAKT 4) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych: – imię/ imiona i nazwisko, – oznaczenie firmy; – adres e-mail, – numer telefonu, – adres do korespondencji, – dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi, – dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika i innych). IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania. 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) w celu: a. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, b. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. V. Odbiorcy danych osobowych. 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: – podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową; – podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych; – sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym; – podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. -Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa: a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO; b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO; c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO; d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO; e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, telefonicznie lub za pośrednictwem e- maila Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, gdyż usługi ze względu na ogłoszenie epidemii Covid-19, nie są świadczone w siedzibie firmy do odwołania. W celu uzgodnienia dogodnej lokalizacji miejsca spotkania w Centrum Warszawy lub okolicy. Viber/Whatsapp/Telegram +48 500-475-515 Law Office Hanna Malanchyn ul. chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa lawoffice@lawyer-hannamalanchyn.pl office@lawyer-hannamalanchyn.pl +48 500 475 515 Alior Bank rachunek nr:40249000050000453040736161 Imię i Nazwisko E-mail Telefon Adres Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Law Office HANNA MALANCHYN w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹ z którymi zapoznałem/am się w rubryce umieszczonej poniżej formularza kontaktowego? TAK Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹ NIE Informację nie otrzymałam/nie otrzymałem* ¹ W czym możemy ci pomóc? Z jakiej dziedziny prawa dotyczy sprawa? Opisz krótko i zwięzłe stan faktyczny sprawy? Czego dotyczy sprawa? Jeśli posiadasz dokumenty w sprawie prześlij skan lub foto na maila:office@lawyer-hannamalanchyn.pl lub WhatsApp. Kiedy została odebrana korespondencja z urzędu lub sądu? Kiedy była ostatnia rozprawa/posiedzenie w sprawie? Jaki termin od kiedy biegnie? Wyślij Dziękujemy za przesłanie! Kontakt: Kontakt 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych jest firma Law Office Hanna Malanchyn prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2 lok 31 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 113-270-82-51 oraz REGON 380983488. 2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej będącej przedmiotem zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 3 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: office@lawyer-hannamalanchyn.pl Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Law Office HANNA MALANCHYN w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹jest obligatoryjnym podpunktem zawierające oświadczenie o zapoznaniu się z ww. informacją w formularzu kontaktowym, oraz przy formularzu dotyczącym wyceny usługi prawnej.

 • OBSŁUGA PRAWNA FIRM | Law OfficePrawo

  Obsługa prawna firm Prowadzisz Biznes? Zatrudniasz cudzoziemca? Hanna Malanchyn współpracuję szeregiem ekspertów, którzy służą radą klientom z miejscowości Warszawa, a ich specjalizacja to Spółki kapitałowe i osobowe. Jesteś we właściwym miejscu i czasie. Świadczymy kompleksową pomoc prawną firmą, począwszy od porad prawnych i sporządzania, składania wszelkich wniosków i pism urzędowych i procesowych oraz zapewniamy analizę prawną i sporządzanie umów i opinii prawnych, przez reprezentację przed urzędami administracyjnymi, jak i również, reprezentuję w postępowaniach administracyjnych, negocjacjach w zawarciu ugody, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Obsługujemy zarówno osoby prywatne, jak i klientów korporacyjnych. Zachęcamy do kontaktu. Skontaktuj się z nami Obsługa Prawna Firm Kodeks Spółek Handlowych: Service Usługi dla przedsiębiorców Windykacja należności od dłużników. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców. Usługi dla przedsiębiorców Text

 • Wycena usług | Law OfficePrawo

  Uzyskaj wycenę usługi Profesjonalne usługi w przystępnej cenie Chcesz skorzystać z naszych usług? Po prostu wypełnij poniższy formularz, a naszych pracownik skontaktuje się z Tobą jak najszybciej. Imię i Nazwisko E-mail Telefon W czym możemy Ci pomóc? Jakiej usługi potrzebujesz? Z jakiej dziedziny prawa? Czego dotyczy sprawa? Przedstaw krótko i zwięzłe stan faktyczny sprawy? Jeśli posiadasz dokumenty w sprawie prześlij skan lub foto na maila:office@lawyer-hannamalanchyn.pl lub WhatsApp. Czy posiadasz umocowanego w sprawie pełnomocnika lub obrońcę Tak Nie Nie Wiem Tak już wypowiedziałem pełnomocnictwo lub upoważnienie obronę Jakie posiadasz dokumenty w sprawie? Wyślij Dziękujemy za przesłanie! Uzyskaj wycenę: Uzyskaj wycenę Cennik usług Stosowane są dwa systemy rozliczeń: system rozliczenia ryczałtowanego i godzinowego, do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia za usługi należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %. System ryczałtowany: wynagrodzenie określone jest za konkretną czynność lub instancje z góry ustalana konkretna kwota należności za usługę. System godzinowy: stosowany jest u klientów, którzy korzystają ze stałej obsługi kancelarii lub pobierana jest zaliczka na poczet wynagrodzenia przyszłego za usługi. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o ilość poświęconego czasu na dane zlecenie. Istnieje możliwość dokonania płatności za usługi w walutach obcych i za pośrednictwem Western Union. Porada prawna 200 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %(cena może ulec zmianie zależnie od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania sprawy i kwestii prawnych poruszanych w trakcie jednej porady.) Ponoszone przez pełnomocnika w imieniu reprezentowanych klientów opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe i inne, które następnie klienci zwracają Kancelarii nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś ich zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2010 r. nr IPPB3/423-221/10-2/GJ. Wyżej wymienione opłaty każdorazowo uiszcza strona postępowania. Law Office Hanna Malanchyn ul. Chmielna 2 lok 31, 00-020 Warszawa NIP 1132708251 Alior Bank rachunek nr:40249000050000453040736161 Cennik usług- do poniżej podanych cen zależy doliczyć podatek VAT. Cena za usługi jest ustalana indywidualnie w każdej sprawie w zależności od nakładu pracy, niezbędnego stawiennictwa przed urzędem, czynności podjętych w sprawie. KONSULTACJA PRAWNA w oparciu o przesłane wcześniej dokumenty ONLINE TELEFONICZNA 📞 od 200-500 zł ANALIZA PRAWNA UMÓW LUB DOKUMENTÓW od 50 zł za stronę OŚWIADCZENIE O POWIERZENIE WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI. Opłata skarbowa 100 zł za wpis 500 zł + 100 zł opłata skarbowa POWIADOMIENIE O POWIRZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI UKRAINY 400 zł/szt ​ Zezwolenie na prace A, B,C, D, E+ opłata skarbowa 100 zł negocjacja ceny powyżej 5 sztuk. 1000 zł/szt Inne usługi powiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca. Negocjacja ceny powyżej 5 sztuk 400 zł Wypełnieni wniosku wraz z niezbędnym kompleksem dokumentów w sprawie. Opłata skarbowa 340-440 zł. 500-1000 zł Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł. 500 zł Wypełnienie wniosku czsowy pobyt w systemie inpol i złożenia wniosku w urzędzie wraz ze złożeniem odcisków palców 1500 zł Jednolity wniosek o czasowy pobyt i pracę wraz z prowadzeniem sprawy. Opłata administracyjna 440 zł za wydanie karty 100 zł. od 2000 zł Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Opłata skarbowa 640 zł + za wydanie karty 100 zł. od 2500 zł Stały pobyt ze względu na prace lub ze względu na polskie pochodzenie. Opłata skarbowa 640 zł + za wydanie karty pobytu 100zł. od 2500 zł Odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie czasowo pobyt lub rezydenta długoterminowego UE bez prowadzenia sprawy od 2000 zł Odwołanie od decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu po uprzednim zapoznaniu się decyzją i analizie pr. od 2500-4000 zł Pochodzenie polskie poszukiwanie dokumentów w archiwach na terytorium Polski i Ukrainy. od 4000 zł Dodatkowe stawiennictwo w urzędzie lub doniesienie braków lub objęcie sprawy pełnomocnictwem w trakcie postępowania. od 300/500/od 1000 zł Rejestracja pobytu obywatela UE powyżej 3 miesiecy od 1500 zł wniosek Karta Polaka od 2000 zł Wniosek o uznanie za obywatela polskiego do Wojewody+ opłata administracyjna od 2000 zł Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP od 3000 zł Law Office Hanna Malanchyn oferuje w ramach swych usług: -rejestracja działalności gospodarczej CEIDG: -rejestracja spółek w systemie S 24: -Rejestracja na różnych profilach urzędowych w zależności od potrzeby w postępowaniu. -sporządzenie wzorów pism w sprawach administracyjnych, cywilnych, karnych oraz gospodarczych w zależności od etapu postępowania: - wypełnianie wniosków i sporządzenie pism inicjujących postępowanie lub zaskarżenie decyzji itp. -pozew, odpowiedź na pozew; -subsydiarny akt oskarżenia; -wnioski dowodowe; -Zażalenie; -apelacja, odpowiedź na apelacje; -skargi i inne. W razie wątpliwości czy jest świadczona usługa, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na maila: office@ lawyer-hannamalanchyn.pl ​ Pliki Dostępne do pobrania Pełnomocnictwo pełnomocnictwo ogólne Wzór pełnomocnictwa w sprawie zezwoleń na pobyt.pdf pełmomocnictwo Zezwolenie na prace upoważnienie upoważnienie

 • USŁUGI/SPECJALIZACJE | Law OfficePrawo

  Usługi w firmie Hanna Malanchyn NASZE USŁUGI W trakcie prowadzenia sprawy kierujemy się wiedzą, doświadczeniem oraz profesjonalizmem. Podstawą prowadzonej sprawy jest zaangażowanie prawnika oraz indywidualne podejście do każdego klienta i prowadzonej sprawy. Dziś społeczeństwo jest przytłoczone szeregiem przepisów, zasad i wymagań. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszych specjalizacjach i do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych. więcej Specjalizacje PRAWO IMIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ PRAWO UCHODŻCZE, NABYWANIE OBYWATELSTWA RP Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców, prawa imigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienia podmiotom gospodarczym cudzoziemców na terenie RP oraz delegacji na terytorium UE, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ ABCD, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomoc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu. więcej PRAWO GOSPODARCZE I KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I OBSŁUGA PRAWNA FIRM/BIZNESU Rejestracja spółek prawa handlowego, zgłaszanie zmian do KRS, Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm- spółek prawa handlowego. Obsługujemy zarówno osoby prywatne, jak i klientów korporacyjnych. Zachęcamy do kontaktu. więcej PRAWO MEDYCZNE I ODSZKODOWAWCZE Prawo Medyczne Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego , administracyjnego , karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów , lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych , jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarska, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1( https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne więcej PRAWO KARNE, PRAWO KARNO GOSPODDRCZE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNO-SKARBOWE, PRAWO KARNO-WYKONAWCZE Sprawiedliwe rozstrzygnięcie, jak najwygodniejsze dla klienta. zapewniamy pomóc na każdy etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie postępowania przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze. WIĘCEJ PRAWO CYWILNE I SPADKOWE, NIERUCHOMOŚCI Specjalistyczne doradztwo Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego i spadkowego, nieruchomości począwszy od spraw: -o zapłatę; -dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień -przegotowanie opinii prawnych -stwierdzenie nabycia spadku -dział spadku -przyjęcie i odrzucenie spadku prawo nieruchomości : -zasiedzenie -rozgraniczenie Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów. WIĘCEJ PRAWO RODZINNE Rozwód, separacja, kontakty, opieka, alimenty. Doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacja, alimenty, opieka, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich, kuratela oraz ubezwłasnowolnieni lub ograniczenie praw, podział majątku wspólnego, przysposobienie. WIĘCEJ PRAWO ADMINISTRACYJNE To gałęź, z którą mamy styczność codziennie Prawo administracyjne to obszar, w którym specjalizujemy się od wielu lat. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami. Klienci z miejscowości Warszawa mogą spać spokojnie wiedząc, że nasza grupa prawników poprowadzi sprawę tak szybko i wydajnie, jak to możliwe, uzyskując pozytywny wynik. Prawo administracyjne to ich specjalność. WIĘCEJ PRAWO PRACY DLA FIRM I CUDZOZIEMCÓW PRACUJACYCH W POLSCE I DELEGACJI UE Obowiązki pracodawcy oraz pracownika Prawo pracy dla firm i cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP. Zapewniamy pomoc prawna dla pracodawcą w postaci konsultacji oraz wyrobieniu dokumentów, na każdym etapie postępowania: -zezwolenie na pracę ABCD; -oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: -informacja starosty -zaświadczenie A 1. Dla pracownika analiza prawna zawarcia umowy o prace, pomoc prawna w roszczeniu przeciw pracodawcy o zaległe wynagrodzenie. WIĘCEJ Kontakt USŁUGI DODATKOWE Dostępne usługi Specjalizacje: Produkty E-PORADA PRAWNA ONLINE, SZYBKIE WEB KONSULTACJE Polegają na świadczeniu usług prawnych zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem środków komunikacji łączności np. Skype, WhatsApp lub telefonicznie przez wykwalifikowanego prawnika na poziomie profesjonalizmu i dokładności zawodu. To usługa dla osób, którzy cenią swój czas i pieniądze. Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne w związku z sytuacja epidemiologiczną covid-19, e-porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu. Bez względu na obszar, w którym potrzebują Państwo pomocy, zapewnimy wszystko co niezbędne, aby odnieść sukces. W razie konieczności, możliwe jest kontakt telefoniczny lub przez wcześniej uzgodnioną aplikacje Viber/Whatsapp/Telegram. 1. kontakt telefoniczny wskazaniem czego dotyczy konsultacja. 2 . dokonaj przelewu na konto bankowe online, wypełnij formularz kontaktowy oraz załącz posiadane skany dokumentów w sprawie (pliki). 3. skontaktujemy się z tobą w celu uzgodnienia daty i godziny e-porady/konsultacji dogodny dla obu stron. SPORZĄDZENIE PISMA, UMOWY LUB OPINII Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci wypełniania wniosków, kompletowania wymaganych zestawów dokumentów, sporządzania pism procesowych oraz środków zaskarżenia, w zależności od potrzeby i etapu postepowania przedsądowego lub sądowego. Kancelaria zapewnia swym klientom usługę w postaci sporządzenia projektów pism, w zależności od etapu postępowania tj.: -wnioski, odwołania skargi, ponaglenia, pismo przewodnie; Pozew, wniosek, apelacja, pismo w sprawie, wnioski dowodowe; Zażalenie na środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe, zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa, zażalenie na umorzenie dochodzenia/śledztwa, sprzeciw od wyroków nakazowych, pism procesowych, apelacji Sporządzanie umowy, redagowanie nanoszenie poprawek REPREZENTACJA PRZED SĄDEM, ZASTĘPSTWO PROCESOWE Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych w zakresie obsługi firm oraz osób fizycznych Nasza Kancelaria współpracuję z Kancelarią Adwokacją, co daję nam możliwość reprezentowania Klientów również, na etapie postępowania sądowego wszystkich instancji. Reprezentowanie klienta przed sądem, każdorazowo musi być uzgodniona wcześniej z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych przed rozprawą, w celu zapoznania się przez nas z aktami sprawy, i przygotowanie się do rozprawy. Usługi dodatkowe takie jak konsultacja online, sporządzenia pisma i analiza sprawy skontaktuj się z nami. kontakt

 • PRAWO MEDYCZNE i ODSZKODOWAWCZE | Law OfficePrawo

  Prawo Medyczne i Prawo Odszkodowawcze odpowiedzialność odszkodowawcza Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego , administracyjnego , karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów , lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych , jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarska, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1( https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne Skontaktuj się z nami Obsługa Prawna Firm Kodeks Spółek Handlowych: Service P Je Text Body

 • PRAWO IMIGRACYJNE I CUDZOZIEMCÓW | Law OfficePrawo

  Prawo imigrantów i cudzoziemców, uchodźcze. Udzielam wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców oraz legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Pro bono konsultacje Ukraińcom w związku z wojną z Rosją. Zakładanie spółek z.o.o. i inne. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP i delegacja pracowników terytorium UE Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców prawa emigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienie podmiotom gospodarczym i tymczasowym agencjom pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz w zakresie delegacji pracowników na terytorium UE, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ A,B,C,D,E, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomóc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu, oraz prawo uchodźcze. Oferujemy doradztwo prawne oraz nadzorowanie spraw w języku: -polskim, -rosyjskim -ukraińskim. Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich wniosków/formularzy urzędowych i pism procesowych oraz opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniach administracyjnych na każdym etapie sprawy, jak i również instancji odwoławczej, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Skontaktuj się z nami Prawo imigracyjne i cudzoziemców: Service Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Reprezentacja przed Urzędami Wojewódzkimi, oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy, informacji starosty, delegacja cudzoziemców terytorium UE (Zaświadczenie A1). Kancelaria pomoże Państwu w sprawach związanych z prawem imigracyjnym i nabyciem obywatelstwa polskiego, uzyskaniem karty pobytu oraz potwierdzeniem posiadania obywatelstwa. Reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi w zakresie uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy (kart pobytu). Bieżące doradztwo oraz szczegółowa analiza sytuacji przyszłych pracowników. Dopełnianie obowiązków informacyjnych wymaganych przez wyżej wymienione urzędy. Nasze usługi: udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców oraz legalnego zatrudniania cudzoziemców; przedstawiamy rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy; przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach (oprócz tych, które musi podpisać pracodawca lub wydać księgowa); reprezentujemy klienta w postępowaniach administracyjnych przed Urzędami; informujemy o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez prawnika. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Zezwolenia na pobyt czasowy Praca i pobyt - jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce Niebieska Karta - jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Praca sezonowa - jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt Praca pracownika oddelegowanego - jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę Działalność gospodarcza - jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki Pobyt z rodziną - jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny; Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski. Studia i absolwenci - jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy Badacze i naukowcy - jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy Stażyści i wolontariat - jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim Inne okoliczności - kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy) Mobilność ICT - procedury przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności krótko- i długoterminowej dotyczą cudzoziemców, których celem jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt Zezwolenie na pobyt stały - jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie uzyskania obywatelstwa Polskiego: Nabycie obywatelstwa polskiego: Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie. Uznanie za obywatela polskiego – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie i spełniają warunki wymienione w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - dla osób, które chcą potwierdzić posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – dla osób, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą się go zrzec. Uznanie za repatrianta – dla osób, które spełniają warunki określone w art. 16 ustawy o repatriacji. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Prowadzimy sprawy związane z legalizacją pobytu, rezydenturą długoterminowego UE, obywatelstwem Polskiego Sporządzamy wnioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed Wojewódzkim Urzędem Mazowieckim Wydziałem Spraw Cudzoziemców, w sprawach związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniem: zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz w sprawach pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, a także wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego, spraw związanych z uzyskaniem statusu uchodźcy i azylu. ​ pomagamy pracodawcom, którzy zatrudniają cudzoziemców: Świadczymy pomoc prawną na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców w zakresie pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców A, B, C, D, E, oświadczeń o powiedzeniu wykonywania pracy obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii, legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej. ​ ​Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. Dla kogo jest zezwolenie typu A Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Dla kogo jest zezwolenie typu B Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który: pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców; pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji; prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy. Zezwolenie na pracę typu C Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do swojego oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu C. Zezwolenie na pracę typu D Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski, do firmy, dla której realizujesz usługę? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu D. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku. Zezwolenie na pracę typu E Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do pracy w innej firmie, na dłużej niż 30 dni w ciągu 6 kolejnych miesięcy? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu E. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac innych niż sezonowe. Warunkami wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej są: wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Uchodźcy z Ukrainy świadczenie pomocy Pro-bono Specustawa ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy. ​ reprezentujemy przed organami i sądami Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów. Udzielamy porad prawnych oraz pomagamy w sporządzaniu pism, nadzorujemy także postępowania z innych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz rodzinnego, jak również z dziedziny prawa medycznego, gdzie stroną postępowania jest (wnioskodawca, uczestnik, powodową, pozwaną, uczestnikiem postępowania, podejrzanym, oskarżonym lub poszkodowanym). pozostałe usługi dla cudzoziemców obsługujemy sprawy związane z pochodzeniem polskim, pomagamy uzyskać zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców, współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, jeżeli występuje taka potrzeba, udzielamy porad odnośnie do przepisów polskiego prawa imigracyjnego, świadczymy usługi administracji i załatwiania wszelkich formalności, związanych z mieszkaniem, pomagamy w sprawach związanych z polskim pochodzeniem, w tym w poszukiwaniu w archiwach dokumentacji niezbędnej dla wykazania polskiego pochodzenia, udzielamy pomocy prawnej w procedurze rejestracji spółek i firmy na terenie Polski, konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych, zajmujemy się nostryfikacją dyplomów szkół średnich, szkół wyższych, pomagamy w dokonaniu wpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych zagranicą w polskich księgach, Sporządzamy odwołania od zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (deportacji) i innych państw obszaru Schengen, sporządzamy wnioski o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, pozwolenie o zawarcie ślubu, reprezentujemy interesy cudzoziemców przez urzędami, organami administracji, jak i również sądach powszechnych i wojewódzkim sądzie administracyjnym. sporządzamy wnioski o rozłożenie kary grzywny na raty itp. kontakt Ważne linki Województwo mazowieckie: https://inpol.mazowieckie.pl/login https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ Strona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Spraw Cudzoziemców ul Marszałkowska 3/5 https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wydzial-spraw-cudzoziemcow Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33/ul. Koszykowa 16 https://www.gov.pl/web/udsc

 • PRAWO RODZINNE | Law OfficePrawo

  Prawo Rodzinne rozwód, separacja, kontakty, opieka, alimenty. Doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacja, alimenty, opieka, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich, kuratela oraz ubezwłasnowolnieni lub ograniczenie praw, podział majątku wspólnego, przysposobienie. kontakt usługi Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism wniosków, jak i również pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, apelacja.

 • Prawo Pracy | Hanna MalanchynPrawo

  Prawo pracy dla firm i cudzoziemców pracujących w Polsce. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie zatrudniona cudzoziemcy, delegacji pracowników do pracy na terytorium UE Firma Hanna Malanchyn świadczy usługi doradcze oraz pomóc na każdym etapie postępowania w zakresie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP oraz delegacji zatrudnionych cudzoziemców/pracowników na terytorium UE. Nasza główna specjalizacja to usługi prawne w zakresie legalnego pobytu, oraz legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski i delegacji UE, firmą oraz tymczasowym agencjom pracy zatrudniających cudzoziemców delegujących pracowników za granicę Niemce i inne kraje UE. Świadczymy usługi w miejscowości Warszawa i okolice, porady prawne e-porad online. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Z pewnością możemy pomóc. kontakt Prawo Pracy dla firm i cudzoziemców pracujących w Polsce: Service Usługi świadczone dla pracodawców firm zatrudniających cudzoziemców oraz cudzoziemców Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych i spółek z.o.o. i inne, oraz osób fizycznych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Doradztwo i usługi związane z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców na podstawie o przepisy ustawy o cudzoziemcach, oraz przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP Reprezentacja przed Urzędami Wojewódzkimi oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę typu ABCDE, oraz przedłużeń zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy, informacji starosty, sporządzanie i analiza umów o pracę oraz niezbędnych dokumentów, redagowanie itp. Bieżące doradztwo oraz szczegółowa analiza sytuacji przyszłych pracowników. Dopełnianie obowiązków informacyjnych wymaganych przez wyżej wymienione urzędy, Świadczymy kompleksową obsługę prawną, podmiotom gospodarczym, jak i również, osobom fizycznym. Obsługa prawna dla obywateli Polski i firm oraz cudzoziemców nakierowana jest na unikanie zbędnych kosztów postępowania oraz dążenie do sprawnego i efektywnego rozwiązania powstałego problemu prawnego w jak najszybszym czasie. świadczy usługi w trzech językach: - język Polski, -język Ukraiński -języku Rosyjskim Osoby komunikujące się w ww. językach mogą uzyskać usługę bez bariery językowej umożliwiające przekaz informacji w sprawie jaśniejszy, zrozumiały i przyjemniejszy, co w znaczny sposób może przyspieszyć załatwienie sprawy. Zatrudnianie cudzoziemców Departament Rynku Pracy https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/ Państwowa Inspekcja Pracy https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/legalnosc-zatrudnienia/test-legal/107379,jak-legalnie-zatrudnic-cudzoziemca-.html Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy? https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/legalnosc-zatrudnienia/test-legal/107402,jakie-konsekwencje-groza-pracodawcy-za-nielegalne-zatrudnienie-cudzoziemca-i-obcokrajowcowi-za-nielegalne-wykonywanie-pracy-.html ​

 • Law Office Hanna Malanchyn | usługi doradztwo prawne potocznym języku polskim ukraińskim rosyjskimPrawo

  Law Office Hanna Malanchyn ​ ​ W ramach obsługi prawnej zapewniamy pełen zakres doradztwa prawnego związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i również, osobom fizycznym obywatelom Polski, i cudzoziemcom w języku: -polskim - ukraińskim -rosyjskim "Aequitas sequitur legem" – sprawiedliwość postępuje za prawem. ​ Masz dylemat związany z Prawem. Nie bój się bronić swoich praw!! ​ Bo to od ciebie zależy, jak potoczy się twoja sprawa. ​ ​ Masz dosyć analizowania i szukania samemu aktualnych przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy, jak i innych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie umiesz lub nie lubisz wypełnić wniosków kompletować dokumentów, stania w kolejce w urzędach. A do tego wszystkiego masz dużo obowiązków i stresów związanych z codziennym życiem, nienawidzisz marnować czasu, stojąc w kolejkach, aby donieść jakiś brakujący dokument w sprawie. To ta oferta jest dla Ciebie, gdyż zajmuje się zawodowo trudnymi sprawami urzędowymi, na każdym etapie sprawy. ​ ​ ​ ​ ​ ​ Tradycja doskonałości świadczonych usług prawnych oraz doradztwa prawnego. ​ ​ Prawo dla obywateli i cudzoziemców w potocznym języku. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ skontaktuj się Nasze usługi i specjalizacje w zakresie doradztwa prawnego oraz świadczonych usług prawnych Gwarancja jakości i profesjonalizmu, na każdym etapie świadczonych usług PRAWO IMIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ PRAWO UCHODZCZE, NABYCIE OBYWATELSTWA RP WIĘCEJ Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców prawa emigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienie podmiotom gospodarczym cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ A B C D, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomóc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu. E-PORADA PRAWNA, SZYBKIE WEB KONSULTACJE WIĘCEJ Polegają na świadczeniu usług zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji np. telefonu przez wykwalifikowanego prawnika. Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, oferujemy możliwość skorzystanie z porad prawnych online, e-porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu. To jedna z naszych najpopularniejszych usług. Uprzednio przed kontaktem należy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać na e-maila opis stanu faktycznego sprawy i skan dokumentów posiadanych w sprawie. E-porady są płatne z góry. Po uiszczeniu opłaty na wskazane konto bankowe. Ustalana jest godzina i dzień e-porady dogodny dla obu stron. W razie konieczności, możliwe jest kontakt telefoniczny lub przez wcześniej uzgodnioną aplikacje Viber/ Whatsapp/ Telegram. PRAWO KARNE, PRAWO KARNE GOSPODDRCZE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNO-SKARBOWE, PRAWO KARNE WYKONAWCZE WIĘCEJ Kancelaria udziela wszechstronnych konsultacji prawnych dotyczącej obrony w postępowaniach karnych, jak i karnych gospodarczych. Zapewniamy pomóc na każdym etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie we wszystkich instancjach postępowania jurysdykcyjnego przed sądem, jak i również, na etapie postępowania wykonawczego. PRAWO PRACY DLA FIRM I CUDZOZIEMCÓW PRACUJACYCH W POLSCE i DELEGACJI NA TERYTORIUM UE WIĘCEJ Prawo pracy dla firm i cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP. Zapewniamy pomoc prawna dla pracodawcą w postaci konsultacji oraz wyrobieniu dokumentów, na każdym etapie postępowania: -zezwolenie na pracę A,B,C,D,E; -oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: -informacja starosty -zaświadczenie A 1. Dla pracownika analiza prawna zawarcia umowy o pracę, pomoc prawna w roszczeniu przeciw pracodawcy o zaległe wynagrodzenie. ZLEĆ SPORZĄDZENIE PISMA, UMOWY LUB OPINII WIĘCEJ Kompleksowa analiza sporządzana w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy lub fotokopii akt, wypełnianie wniosków oraz kompletowanie niezbędnych dokumentów w sprawie, sporządzanie pism w sprawie, oraz opinii prawnych. Kancelaria prawna świadczy usługi w postaci wypełniania wniosków i kompletowanie niezbędnych kompletów dokumentów, sporządzania pism procesowych oraz środków zaskarżenia, np. odwołanie lub apelacja, zażalenie w zależności od potrzeby i etapu postępowania, przedsądowego lub sądowego. PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WIĘCEJ Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego. PRAWO RODZINNE WIĘCEJ Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa rodzinnego począwszy od spraw: -zgody na zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca -rozwodu, separacji; -opieki, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich; -alimentów na małoletniego, jak i również partnerkę/partnera art.60 KRiO; -pozbawienie praw -ustalenia ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa kuratela oraz ubezwłasnowolnienie lub ograniczenie praw; podział majątku wspólnego: przysposobienie. PRAWO ADMINISTRACYJNE WIĘCEJ Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych w zakresie prawa administracyjnego. Przez lata nasz zespół zyskał doświadczenie i wiedzę, dzięki którym cały proces będzie możliwie bezproblemowy. Ustalimy cele i określimy oczekiwania. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu. OBSŁUGA PRAWNA FIRM WIĘCEJ Doradztwo prawne i obsługa prawna jest również świadczona przez nasza kancelarie podmiotom gospodarczym oraz spółkom prawa handlowego, jak i również, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w pełnym wymiarze. PRAWO PROCESOWE KPK,KPC,KPA,PPSA WIĘCEJ Doradztwo prawne i obsługa prawna jest również świadczona na etapie procedur: KPA kodeks postępowania administracyjnego; PPSA Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi; KPC kodeks postępowania cywilnego; KPK kodek postępowania karnego przez nasza kancelarie podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w potocznym języku PL/UKR/RU. Zapewniamy sporządzenie wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania wyżej wskazanych procedur. PRAWO CYWILNE I SPADKOWE, NIERUCHOMOŚCI WIĘCEJ Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego i spadkowego począwszy od spraw: -o zapłatę; -dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień -przegotowanie opinii prawnych -stwierdzenie nabycia spadku -dział spadku -przyjęcie i odrzucenie spadku prawo nieruchomości: -zasiedzenie -rozgraniczenie Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów. PRAWO MEDYCZNE I ODSZKODOWAWCZE WIECEJ Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego , administracyjnego , karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów , lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych , jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarska, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1(https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne Meniu Godziny pracy ​ LAW OFFICE Hanna Malanchyn pon.–pt. 8:00–19:00 Nagłych sytuacjach proszę kontaktować się za pomocą widomość SMS/whatsapp/Viber Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, gdyż usługi ze względu na ogłoszenie epidemii Covid-19, nie są świadczone w siedzibie firmy do odwołania. W celu uzgodnienia dogodnej lokalizacji miejsca spotkania w Centrum Warszawy lub okolicy. Viber/Whatsapp/Telegram +48 500-475-515 office@lawyer-hannamalanchyn.pl law office@lawyer-hannamalanchyn.pl Imię Adres E-mail Telefon Dziedzina prawa Czego dotyczy sprawa? Przedstaw krótko i zwięzłe stan faktyczny? Termin wykonania usługi Czy posiadasz pełnomocnika lub obrońcę? Zostaw nam wiadomość Zostaw nam wiadomość Wyślij Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page