top of page

Usługi w firmie Law Office Hanna Malanchyn

NASZE USŁUGI

W trakcie prowadzenia sprawy kierujemy się wiedzą, doświadczeniem oraz profesjonalizmem.  Podstawą prowadzonej sprawy jest  zaangażowanie prawnika oraz  indywidualne podejście do każdego klienta i prowadzonej sprawy. Dziś społeczeństwo jest przytłoczone szeregiem przepisów, zasad i wymagań. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszych specjalizacjach i do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

Specjalizacje
Image by ConvertKit

KARTA POBYTU PRAWNIK IMIGRACYJNY
LEGALIZACJA PRACY I POBYTU CUDZOZIEMCÓW  RP

PRAWO IMIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ PRAWO UCHODŹCZE, NABYWANIE OBYWATELSTWA RP 

Prawnik do spraw imigracyjnych, pomoże ci przejść, na każdy etap postępowania  związanego z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy/ rezydenta długoterminowego UE/ stały pobyt / obywatelstwo polskie/ Karta Polaka. 

Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców, prawa imigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienia podmiotom gospodarczym cudzoziemców na terenie RP, oraz delegacji na terytorium UE, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ A,B,C,D, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomoc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu.

Image by Markus Winkler

PRAWO GOSPODARCZE I KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I OBSŁUGA PRAWNA FIRM/BIZNESU 

Rejestracja spółek prawa handlowego, zgłaszanie  zmian do KRS,
Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm- spółek prawa handlowego.  Obsługujemy zarówno osoby prywatne, jak i klientów korporacyjnych. Zachęcamy do kontaktu.

Badanie krwi

PRAWO MEDYCZNE I ODSZKODOWAWCZE

Prawo Medyczne

Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnegoadministracyjnegokarnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentówlekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarską, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1(https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne

Sędzia i młotek

PRAWO KARNE, PRAWO KARNO GOSPODARCZE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNO-SKARBOWE, PRAWO KARNO-WYKONAWCZE 

Sprawiedliwe rozstrzygnięcie, jak najwygodniejsze dla klienta.

Zapewniamy pomóc na każdy etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie postępowania przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze.

 Scales of Justice

PRAWO CYWILNE I SPADKOWE, NIERUCHOMOŚCI

Specjalistyczne doradztwo

Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego i spadkowego, nieruchomości począwszy od spraw: 
-o zapłatę;
-dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
-przegotowanie opinii prawnych
-stwierdzenie nabycia spadku 
-dział spadku 
-przyjęcie i odrzucenie spadku 
prawo nieruchomości:
-zasiedzenie 
-rozgraniczenie 
Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów. 

Image by Liv Bruce

PRAWO RODZINNE

Rozwód, separacja, kontakty, opieka, alimenty.

Doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacja, alimenty, opieka, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich, kuratela oraz ubezwłasnowolnieni lub ograniczenie praw, podział majątku wspólnego, przysposobienie.

Przegląd przepisów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

To gałęź prawa, z którą mamy styczność codziennie

Prawo administracyjne to obszar, w którym specjalizujemy się od wielu lat. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami. Klienci z miejscowości Warszawa mogą, spać spokojnie wiedząc, że nasza grupa prawników poprowadzi sprawę tak szybko i wydajnie, jak to możliwe, uzyskując pozytywny wynik. Prawo administracyjne to ich specjalność.

Image by Josue Isai Ramos Figueroa

PRAWO PRACY DLA FIRM, LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW
PRACUJĄCYCH W POLSCE I DELEGACJI UE

Obowiązki pracodawcy oraz pracownika

Prawo pracy dla firm i cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP. Zapewniamy pomoc prawna dla pracodawcy w postaci konsultacji oraz wyrobieniu dokumentów, na każdym etapie postępowania:
-zezwolenie na pracę A,B,C,D;
-oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:
-informacja starosty
-zaświadczenie A 1.
Dla pracownika analiza prawna zawartej umowy o prace pomoc prawna w roszczeniu przeciw pracodawcy o zaległe wynagrodzenie.

Image by Digital Content Writers India

USŁUGI DODATKOWE

Dostępne usługi

Specjalizacje: Produkty
Web Konsultacja

E-PORADA PRAWNA ONLINE, SZYBKIE WEB KONSULTACJE 

Polegają na świadczeniu usług prawnych zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem środków komunikacji łączności np. Skype, WhatsApp lub telefonicznie przez wykwalifikowanego prawnika na poziomie profesjonalizmu i dokładności zawodu. To usługa dla osób, którzy cenią swój czas i pieniądze.

Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne w związku z sytuacją epidemiologiczną covid-19, e-porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu.  Bez względu na obszar, w którym potrzebują Państwo pomocy, zapewnimy wszystko, co niezbędne, aby odnieść sukces. W razie konieczności możliwe jest kontakt telefoniczny lub przez wcześniej uzgodnioną aplikacje Viber/Whatsapp/Telegram.
1. kontakt telefoniczny wskazaniem czego dotyczy konsultacja.
2. dokonaj przelewu na konto bankowe online, wypełnij formularz kontaktowy oraz załącz posiadane skany dokumentów w sprawie (pliki).
3.  skontaktujemy się z tobą w celu uzgodnienia daty i godziny e-porady/konsultacji dogodny dla obu stron.

Sprawdzanie tekstu w dokumencie

SPORZĄDZENIE PISMA, UMOWY LUB OPINII

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci wypełniania wniosków, kompletowania wymaganych zestawów  dokumentów, sporządzania pism procesowych oraz środków zaskarżenia, w zależności od potrzeby i etapu postepowania przedsądowego lub sądowego. 

Kancelaria zapewnia swym klientom usługę w postaci sporządzenia projektów pism, w zależności od etapu postępowania tj.: -wnioski, odwołania skargi, ponaglenia, pismo przewodnie;
Pozew, wniosek, apelacja, pismo w sprawie, wnioski dowodowe;
Zażalenie na środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe, zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa, zażalenie na umorzenie dochodzenia/śledztwa, sprzeciw od wyroków nakazowych, pism procesowych, apelacji  Sporządzanie umowy, redagowanie nanoszenie poprawek

IMG-9029.JPG

REPREZENTACJA PRZED SĄDEM, ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych  w zakresie obsługi firm oraz osób fizycznych

Nasza Kancelaria współpracuję z Kancelarią Adwokacją, co daję nam możliwość reprezentowania Klientów również, na etapie postępowania sądowego wszystkich instancji.
Reprezentowanie klienta przed sądem, każdorazowo musi być uzgodniona wcześniej  z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych przed rozprawą, w celu zapoznania się przez nas z aktami sprawy, i przygotowanie się do rozprawy.

Usługi dodatkowe takie jak konsultacja online, sporządzenia pisma i analiza sprawy skontaktuj się z nami.

bottom of page