top of page

Prawo administracyjne

to gałęź, z którą mamy styczność codziennie

Kancelaria prawna służy pomocą prawną zarówno przedsiębiorcom jaki i osobom fizycznym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników. Prawo administracyjne to obszar, w którym specjalizujemy się od wielu lat. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami.

Przegląd przepisów

świadczymy usługi z zakresu prawa administracyjnego tj.:

 • zapewniamy pełne doradztwo prawne oraz usługi prawne, na każdym etapie sprawy z zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności:
  postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej (w tym: wypełnianie wniosków formularzy, kompletowanie wymaganych dokumentów w procedurze, sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji),
  pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego, ustawy o cudzoziemcach, prawach aktu stanu cywilnego oraz inne),
  zastępstwo prawne w toku całego postępowania, przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sporządzanie skarg kasacyjnych ,zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem,
   reprezentacja strony przed tym organem,
  sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo,użytkowanie wieczyste – przekształcenie.

postępowania administracyjne w sprawach dotyczących oraz inne.

 • warunków zabudowy,

 • pozwoleń na budowę/legalizacji samowoli budowlanej,

 • przygotowywania inwestycji budowlanych i z zakresu ochrony środowiska, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i opłat za użytkowanie wieczyste,

 • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym,

 • zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania,

 • inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, drogowych, liniowych, zakresie budowy nośników reklamowych, w zakresie budowy wież telefonii komórkowej,

 • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,

 • wstrzymania czynności egzekucyjnych,

 • zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

bottom of page