top of page
Image by Dmitry Demidko

Uzyskaj wycenę usługi

Profesjonalne usługi w przystępnej cenie

Chcesz skorzystać z naszych usług? Po prostu wypełnij poniższy formularz, a naszych pracownik skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Czy posiadasz umocowanego w sprawie pełnomocnika lub obrońcę

Dziękujemy za przesłanie!

Uzyskaj wycenę: Uzyskaj wycenę

Cennik usług
Stosowane są dwa systemy rozliczeń: system rozliczenia ryczałtowanego i godzinowego, do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia za usługi należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

System ryczałtowany: wynagrodzenie określone jest za konkretną czynność lub instancje z góry ustalana konkretna kwota należności za usługę.
System godzinowy: stosowany jest u klientów, którzy korzystają ze stałej obsługi kancelarii lub pobierana jest zaliczka na poczet wynagrodzenia przyszłego za usługi. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o ilość poświęconego czasu na dane zlecenie.
Istnieje możliwość dokonania płatności za usługi w walutach obcych i za pośrednictwem Western Union.
Porada prawna 200 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %(cena może ulec zmianie zależnie od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania sprawy i kwestii prawnych poruszanych w trakcie jednej porady.)
Ponoszone przez pełnomocnika w imieniu reprezentowanych klientów opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe i inne, które następnie klienci zwracają Kancelarii nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś ich zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2010 r. nr IPPB3/423-221/10-2/GJ.   
Wyżej wymienione opłaty każdorazowo uiszcza strona postępowania.  
Law Office Hanna Malanchyn
ul. Chmielna 2 lok 31,
00-020 Warszawa NIP 1132708251
Alior Bank rachunek  nr:40249000050000453040736161

Pliki

Dostępne do pobrania

Wzór pełnomocnictwa w sprawie zezwoleń na pobyt.pdf

Zezwolenie na prace upoważnienie 

bottom of page