top of page

Prawo Postępowania Administracyjnego

Świadczymy usługę w postaci sporządzania  pism w postępowaniu, wypełnianie wniosków, jak i również   reprezentacja strony przed tym organem, w zależności od etapu postępowania.
-

Takich jak:

-wypełnianie wniosków w systemach;

-pomoc w uzyskaniu zaświadczeń;

-sporządzanie pism w sprawie;

-kompletowanie niezbędnych dokumentów;

-prowadzenie spraw w spawach cudzoziemców;

-zezwolenia na prace A i inne;

-oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy;

-powiadomienie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy;

-ponaglenia;

-zażalenia;

-odwołania od odmownej decyzji w prawach o czasowy pobyt i innych podstaw pobytowych, jak również, w spawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.

-zapoznanie się z aktami sprawy;

-

  

Prawo Procesowe KPK,KPC,PPSA

Świadczymy usługę w postaci sporządzania  wniosków pism procesowych, w zależności od etapu postępowania.

Takich jak:

-wniosków w sprawach cywilnych;

-pozew, odpowiedź na pozew;

-pism przewodnich;

-zażaleń;

-pism dowodowych:

-apelacje oraz odpowiedzi na apelacje.

-wniosków o uzasadnienie. 

bottom of page