Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 elementów

 • Info | Hanna MalanchynPrawo

  O kancelarii Doświadczony prawnik Kancelaria Hanna Malanchyn od 2018 roku świadczy usługi prawne w miejscowości Warszawa, gdzie znana jest ze swojej skuteczności. Jesteśmy konsekwentni, cierpliwi i profesjonalni. Klientów traktujemy priorytetowo, towarzysząc im na każdym etapie współpracy. Kancelaria Hanna Malanchyn zrobi wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania. Nasza kancelaria to nowoczesna firma przygotowana na wyzwania zamieniającego się świata — czekamy na Państwa telefon. Profesjonalizm to jest to co możemy ci zaoferować, w zamian za twoje zaufanie "Ignorantia iuris nocet"-nieznajomość prawa szkodzi Podejście indywidualne do każdego klienta Świadczymy kompleksową obsługę prawną, podmiotom gospodarczym, jak i również, osobom fizycznym. Na każdym etapie sprawy zapewniamy bezpośredni kontakt z klientem telefoniczny Viber/Whatsapp/Telegram lub mailowy z podjętych czynności przez prawnika i stanie sprawy, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta. Obsługa prawna dla obywateli Polski i cudzoziemców nakierowana jest na unikanie zbędnych kosztów postępowania oraz dążenie do sprawnego i efektywnego rozwiązania powstałego problemu prawnego w jak najszybszym czasie. Doradztwo prawne i usługi prawne świadczymy w trzech językach: - język Polski, -język Ukraiński -języku Rosyjskim Osoby komunikujące się w ww. językach mogą uzyskać usługę bez bariery językowej umożliwiające przekaz informacji w sprawie jaśniejszy i przyjemniejszy, co w znaczny sposób może przyspieszyć załatwienie sprawy. Kancelaria prawna Hanny Malanchun Kancelaria prawna Hanna Malanchun świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm prawników w kancelarii świadczą obsługę prawną w zakresie wielu dziedzin prawa; Prawo Cywilne, Spadkowe, Nieruchomości Prawo Administracyjne Prawo Rodzinne Prawo Karne, Karno-skarbowe, wykroczeń, prawo karno-wykonawcze. Prawo gospodarcze i umowy Obsługa prawna firm Prawo imigracyjne, cudzoziemców Poszukiwania Archiwalne Prawo medyczne inne Więcej Co nas odróżnia od innych wiedza, profesjonalizm, doświadczenie, konsekwencja -działamy zawsze z najwyższą starannością i w zgodzie z zasadami etyki adwokackiej, dzięki naszej wiedzy możesz liczyć na pełne fachowe wsparcie prawnicze, ciągle się szkolimy i podnosimy swoje kwalifikacje, jesteśmy na bieżąco z przepisami prawa. indywidualne podejście, cierpliwość, priorytetowo- zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, aby spełnić oczekiwania, towarzyszymy na każdym etapie współpracy. rzetelność -nasza praca wymaga rzetelności i skrupulatności to wszystko znajdziesz u nas szybkość i skuteczność, terminowość--niezwłocznie podejmujemy wszelkie możliwe działania w zleconym przez Klienta zakresie i informujemy na bieżąco o stanie sprawy, zawsze wywiązujemy się w terminie z powierzonych zadań. bezpieczeństwo-działamy tylko z litera prawa, przestrzegamy RODO Hanna Malanchy dane firmy Hanna Malanchyn Siedziba ul. Międzynarodowa 64 m 5 03-922 Warszawa NIP 1132708251 Dane do płatności: 40 2490 0005 0000 4530 4073 6161 Alior Bank Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania, gdyż usługi nie są świadczone w siedzibie firmy. W celu uzgodnienie dogodnej lokalizacji miejsca spotkania Centrum Warszawy lub okolicy. Telefon +48 500-475-515 Viber/Whatsapp/Telegram office@lawyer-hannamalanchyn.pl

 • Prawo karne, prawo wykroczeń, pr. karno-skarbowe, pr. karno-wykonawcze | Hanna MalanchynPrawo

  Prawo karne, prawo wykroczeń, pr. karno-skarbowe, pr. karno-wykonawcze Sprawiedliwe rozstrzygnięcie, jak najwygodniejsze dla klienta zapewniamy pomóc na każdy etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie postępowania przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze. kontakt udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinię prawną na podstawie o akta sprawy lub przedstawiony zbiór dokumentów. sporządzamy wszelkie pisma procesowe w tym np. wnioski dowodowe, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, subsydiarny akt oskarżenia, odpowiedź na przedłużenie środków zapobiegawczych, zażalenie, apelację, i inne. w postępowaniu wykonawczym, związanym m.in. z odroczeniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary, w postępowaniach dyscyplinarnych, dotyczących np.: odpowiedzialności zawodowej lekarz i innych; w sprawach z oskarżenia prywatnego sporządzamy subsydiarny akt oskarżenia; przygotowujemy wnioski o ułaskawienie, wnioski o rozłożenie grzywny na raty ; Postępowanie karne wykonawcze m.in.: sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie; sporządzenie wniosku o zatarcie skazania; sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny; sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie; sporządzenie wniosku o zatarcie skazania; sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny; sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 • Prawo administracyjne | Hanna MalanchynPrawo

  Prawo administracyjne to gałęź, z którą mamy styczność codziennie Kancelaria prawna służy pomocą prawną zarówno przedsiębiorcom jaki i osobom fizycznym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników. Prawo administracyjne to obszar, w którym specjalizujemy się od wielu lat. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami. kontakt świadczymy usługi z zakresu prawa administracyjnego tj.: zapewniamy pełne doradztwo prawne oraz usługi prawne, na każdym etapie sprawy z zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności: postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej (w tym: wypełnianie wniosków formularzy, kompletowanie wymaganych dokumentów w procedurze, sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji), pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego, ustawy o cudzoziemcach, prawach aktu stanu cywilnego oraz inne), zastępstwo prawne w toku całego postępowania, przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sporządzanie skarg kasacyjnych ,zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem, reprezentacja strony przed tym organem, sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo, użytkowanie wieczyste – przekształcenie. postępowania administracyjne w sprawach dotyczących oraz inne. warunków zabudowy, pozwoleń na budowę/legalizacji samowoli budowlanej, przygotowywania inwestycji budowlanych i z zakresu ochrony środowiska, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i opłat za użytkowanie wieczyste, o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym, zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania, inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, drogowych, liniowych, zakresie budowy nośników reklamowych, w zakresie budowy wież telefonii komórkowej, zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

 • Materiały prawne | Hanna MalanchynPrawo

  Dodatkowe zasoby dla zainteresowanych wnioski do pobrania Pobierz teraz Postępowania w sprawie legalizacji pobyty wniosek załącznik i ankieta -WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY -WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ -WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ -WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY -Załącznik nr 1 -pełnomocnictwo ogólne -pełnomocnictwo zezwolenie -pełnomocnictwo -oświadczenie -Wniosek_o_uznanie_za_obywatela_polskiego.pdf Wniosek_o_potwierdzenie_posiadania_lub_utraty_obywatelstwa_polskiego.pdf POBIERZ pełnomocnictwo pobierz upoważnienie POBIERZ pełnomocnictwo POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ Zezwolenie na pracę typ A, oświadczenie o niekaralności pracodawcy -Oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zat. i inst. rynku pracy -WNIOSEK o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu -WNIOSEK ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UE -Wzór pełnomocnictwa w sprawie zezwoleń na pobyt1.pdf Oswiadczenie_pod_rygorem_odpowiedzialnoscikarnej.pdf Formularz_wniosku_o_wpisanie_zaproszenia_doewidencji_zaproszeń_(od_24022021_r).docx -wniosek_repatriant.pdf -wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Wniosek_o_wyrazenie_zgody_na_zrzeczenie_sie_obywatelstwa_polskiego.pdf POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ W wiadomościach

 • Prawo Cywilne | Hanna MalanchynPrawo

  Prawo Cywilne i Spadkowe, Nieruchomości Specjalistyczne doradztwo Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego i spadkowego począwszy od spraw: -o zapłatę; -dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień -przegotowanie opinii prawnych -stwierdzenie nabycia spadku -dział spadku -przyjęcie i odrzucenie spadku prawo nieruchomości : -zasiedzenie -rozgraniczenie Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów. kontakt Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, apelacja. Podtytuł To Podtytuł To

 • Prawo imigrantów i cudzoziemców | Hanna MalanchynPrawo

  Prawo imigrantów i cudzoziemców, uchodźcze. Udzielam wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców oraz legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Pro bono konsultacje Ukraińcom w związku z wojną z Rosją. Zakładanie spółek z.o.o. i inne. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP i delegacja pracowników terytorium UE Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców prawa emigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienie podmiotom gospodarczym i tymczasowym agencjom pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz w zakresie delegacji pracowników na terytorium UE, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ A,B,C,D,E, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomóc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu, oraz prawo uchodźcze. Oferujemy doradztwo prawne oraz nadzorowanie spraw w języku: -polskim, -rosyjskim -ukraińskim. Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich wniosków/formularzy urzędowych i pism procesowych oraz opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniach administracyjnych na każdym etapie sprawy, jak i również instancji odwoławczej, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Skontaktuj się z nami Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Reprezentacja przed Urzędami Wojewódzkimi, oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy, informacji starosty, delegacja cudzoziemców terytorium UE (Zaświadczenie A1). Kancelaria pomoże Państwu w sprawach związanych z prawem imigracyjnym i nabyciem obywatelstwa polskiego, uzyskaniem karty pobytu oraz potwierdzeniem posiadania obywatelstwa. Reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi w zakresie uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy (kart pobytu). Bieżące doradztwo oraz szczegółowa analiza sytuacji przyszłych pracowników. Dopełnianie obowiązków informacyjnych wymaganych przez wyżej wymienione urzędy. Nasze usługi: udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców oraz legalnego zatrudniania cudzoziemców; przedstawiamy rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy; przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach (oprócz tych, które musi podpisać pracodawca lub wydać księgowa); reprezentujemy klienta w postępowaniach administracyjnych przed Urzędami; informujemy o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez prawnika. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Zezwolenia na pobyt czasowy Praca i pobyt - jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce Niebieska Karta - jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Praca sezonowa - jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt Praca pracownika oddelegowanego - jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę Działalność gospodarcza - jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki Pobyt z rodziną - jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny; Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski. Studia i absolwenci - jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy Badacze i naukowcy - jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy Stażyści i wolontariat - jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim Inne okoliczności - kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy) Mobilność ICT - procedury przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności krótko- i długoterminowej dotyczą cudzoziemców, których celem jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt Zezwolenie na pobyt stały - jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie uzyskania obywatelstwa Polskiego: Nabycie obywatelstwa polskiego: Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie. Uznanie za obywatela polskiego – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie i spełniają warunki wymienione w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - dla osób, które chcą potwierdzić posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – dla osób, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą się go zrzec. Uznanie za repatrianta – dla osób, które spełniają warunki określone w art. 16 ustawy o repatriacji. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Prowadzimy sprawy związane z legalizacją pobytu, rezydenturą długoterminowego UE, obywatelstwem Polskiego Sporządzamy wnioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed Wojewódzkim Urzędem Mazowieckim Wydziałem Spraw Cudzoziemców, w sprawach związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniem: zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz w sprawach pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, a także wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego, spraw związanych z uzyskaniem statusu uchodźcy i azylu. ​ pomagamy pracodawcom, którzy zatrudniają cudzoziemców: Świadczymy pomoc prawną na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców w zakresie pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców A, B, C, D, E, oświadczeń o powiedzeniu wykonywania pracy obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii, legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej. ​ ​Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. Dla kogo jest zezwolenie typu A Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Dla kogo jest zezwolenie typu B Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który: pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców; pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji; prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy. Zezwolenie na pracę typu C Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do swojego oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu C. Zezwolenie na pracę typu D Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski, do firmy, dla której realizujesz usługę? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu D. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku. Zezwolenie na pracę typu E Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do pracy w innej firmie, na dłużej niż 30 dni w ciągu 6 kolejnych miesięcy? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu E. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac innych niż sezonowe. Warunkami wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej są: wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Uchodźcy z Ukrainy świadczenie pomocy Pro-bono Specustawa ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy. ​ reprezentujemy przed organami i sądami Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów. Udzielamy porad prawnych oraz pomagamy w sporządzaniu pism, nadzorujemy także postępowania z innych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz rodzinnego, jak również z dziedziny prawa medycznego, gdzie stroną postępowania jest (wnioskodawca, uczestnik, powodową, pozwaną, uczestnikiem postępowania, podejrzanym, oskarżonym lub poszkodowanym). pozostałe usługi dla cudzoziemców obsługujemy sprawy związane z pochodzeniem polskim, pomagamy uzyskać zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców, współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, jeżeli występuje taka potrzeba, udzielamy porad odnośnie do przepisów polskiego prawa imigracyjnego, świadczymy usługi administracji i załatwiania wszelkich formalności, związanych z mieszkaniem, pomagamy w sprawach związanych z polskim pochodzeniem, w tym w poszukiwaniu w archiwach dokumentacji niezbędnej dla wykazania polskiego pochodzenia, udzielamy pomocy prawnej w procedurze rejestracji spółek i firmy na terenie Polski, konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych, zajmujemy się nostryfikacją dyplomów szkół średnich, szkół wyższych, pomagamy w dokonaniu wpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych zagranicą w polskich księgach, Sporządzamy odwołania od zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (deportacji) i innych państw obszaru Schengen, sporządzamy wnioski o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, pozwolenie o zawarcie ślubu, reprezentujemy interesy cudzoziemców przez urzędami, organami administracji, jak i również sądach powszechnych i wojewódzkim sądzie administracyjnym. sporządzamy wnioski o rozłożenie kary grzywny na raty itp. kontakt Ważne linki Województwo mazowieckie: https://inpol.mazowieckie.pl/login https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ Strona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Spraw Cudzoziemców ul Marszałkowska 3/5 https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wydzial-spraw-cudzoziemcow Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33/ul. Koszykowa 16 https://www.gov.pl/web/udsc

 • Prawo Rodzinne | Hanna MalanchynPrawo

  Prawo Rodzinne rozwód, separacja, kontakty, opieka, alimenty. Doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacja, alimenty, opieka, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich, kuratela oraz ubezwłasnowolnieni lub ograniczenie praw, podział majątku wspólnego, przysposobienie. kontakt usługi Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism wniosków, jak i również pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, apelacja.