top of page
Image by Dmitry Demidko

Получить расценки на услуги

Профессиональные услуги по доступной цене

Хотите воспользоваться нашими услугами? Просто заполните форму ниже, и наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время.

Czy posiadasz umocowanego w sprawie pełnomocnika lub obrońcę

Спасибо за отправку!

Uzyskaj wycenę: Uzyskaj wycenę

Cennik usług
Stosowane są dwa systemy rozliczeń: system rozliczenia ryczałtowanego i godzinowego, do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia za usługi należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

System ryczałtowany: wynagrodzenie określone jest za konkretną czynność lub instancje z góry ustalana konkretna kwota należności za usługę.
System godzinowy: stosowany jest u klientów, którzy korzystają ze stałej obsługi kancelarii lub pobierana jest zaliczka na poczet wynagrodzenia przyszłego za usługi. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o ilość poświęconego czasu na dane zlecenie.
Istnieje możliwość dokonania płatności za usługi w walutach obcych i za pośrednictwem Western Union.
Porada prawna 200 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %(cena może ulec zmianie zależnie od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania sprawy i kwestii prawnych poruszanych w trakcie jednej porady.)
Ponoszone przez pełnomocnika w imieniu reprezentowanych klientów opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe i inne, które następnie klienci zwracają Kancelarii nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś ich zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2010 r. nr IPPB3/423-221/10-2/GJ.   
Wyżej wymienione opłaty każdorazowo uiszcza strona postępowania.  
Law Office Hanna Malanchyn
ul. Chmielna 2 lok 31,
00-020 Warszawa NIP 1132708251
Alior Bank rachunek  nr:40249000050000453040736161

Cennik usług- do poniżej podanych cen zależy doliczyć podatek VAT. Cena za usługi jest ustalana indywidualnie w każdej sprawie w zależności od nakładu pracy, niezbędnego stawiennictwa przed  urzędem, czynności podjętych w sprawie.

Konsultant Prawny

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

Sędziowie badają dokument

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

IMG-8882.jpg

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

IMG-8888.jpg

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

IMG-8885.jpg

Zezwolenie na prace A, B,C, D, E tryb koordynowany + opłata skarbowa 100 zł .(od miesiąca do półtora miesiąca gotowe)
Zezwolenia na pracę  A, B,C, D, E
+cena 600+ opłata skarbowa 100 zł.(od 2-4 miesięcy)  
negocjacja
ceny powyżej 5 sztuk. 

IMG-8884.jpg

 Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego Dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa

Image by Jessica Lewis

Wypełnieni wniosku wraz z niezbędnym kompleksem dokumentów w sprawie. Opłata skarbowa 340-440 zł.  

Pisanie wniosku

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

Electronic Devices on Table_edited.jpg

Wypełnienie wniosku czasowy pobyt w systemie inpol i złożenia wniosku w urzędzie wraz ze złożeniem odcisków palców /Wymiana karty rezydenta długoterminowego UE/stały pobyt + opłata administracyjna

Szkoła Application

Jednolity wniosek o czasowy pobyt i pracę, lub inne podstawy prawne pobytu  wraz z prowadzeniem sprawy.

UKR- kompletny wniosek z załącznikami od 1500 zł  Opłata administracyjna 440 zł za wydanie karty 100 zł. 

IMG-9088.JPG

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Opłata skarbowa 640 zł + za wydanie karty 100 zł. 

Image by Unseen Studio

Stały pobyt ze względu na prace lub ze względu na polskie pochodzenie. Opłata skarbowa 640 zł + za wydanie karty pobytu 100zł.

Pisma hebrajskie

Odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie czasowo pobyt lub rezydenta długoterminowego UE bez prowadzenia sprawy 

Image by Mikhail Pavstyuk

Odwołanie od decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu po uprzednim zapoznaniu się decyzją i analizie pr.

Image by Harald Arlander

Pochodzenie polskie poszukiwanie dokumentów w archiwach na terytorium Polski i Ukrainy.

images.jfif

Dodatkowe stawiennictwo w urzędzie lub doniesienie braków lub objęcie sprawy pełnomocnictwem w trakcie postępowania. 

pobrany plik (2).jpg

Rejestracja pobytu obywatela UE powyżej 3 miesiecy 

pobrany plik (1).jpg

Wniosek Karta Polaka, wraz z udziałem w trakcie wizyty w Urzędzie na terytorium RP    

pobrany plik.jpg

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego do Wojewody+ opłata administracyjna 

Transkrypcja świadectwa zagranicznego 1000+opłata administracyjna

360_F_530355367_RBDAqRQBRplp6qrRoLr6G0sDCLlbpJXl.jpg

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 

Law Office Hanna Malanchyn oferuje w ramach swych usług:
-rejestracja działalności gospodarczej CEIDG:
-rejestracja spółek w systemie S 24 i PRS:
-Niebieska Karta
-zastępstwo w urzędzie
-wyrobienie PESEL
-Założenie konta e-puap 
-zamiana prawo jazdy zagranicznego na Polskie
-wyrobienie paszportu, wymiana prawa jazdy dla Ukraińców centrum
-rejestracja samochodu
pomoc w zgłoszeniu zagubionych lub skradzionych dokumentów
wniosek +800
zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 
konsultacja na temat legalizacji, biznesu, prawa cywilnego karnego administracyjnego, jak i również gospodarczego, analiza umów.
-Rejestracja na różnych profilach urzędowych w zależności od potrzeby w postępowaniu;
-sporządzenie wzorów pism w sprawach administracyjnych, cywilnych, karnych oraz gospodarczych w zależności od etapu postępowania;
- wypełnianie wniosków i sporządzenie pism inicjujących postępowanie lub zaskarżenie decyzji itp;
-pozew, odpowiedź na pozew;
-wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 
-subsydiarny akt oskarżenia;
-wnioski dowodowe;
-Zażalenie;
-apelacja, odpowiedź na apelacje;
-skargi i inne;
Wniosek o wydanie promesy/zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
W razie wątpliwości czy jest świadczona usługa, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na maila: office@ lawyer-hannamalanchyn.pl 

Файлы

Доступно для скачивания

имя файла

имя файла

имя файла

bottom of page