top of page

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Usługa na dania obywatelstwa polskiego. Klijent po wykupieniu usługi kontaktuje się z biurem w celu przekazania dokumentów i ustalenia sposobu kontaktu z biurem

W pakiecie PLATINUM przygotujemy dla Ciebie wniosek, wskażemy i pomożemy skompletować niezbędne załączniki w sprawach związanych z legalizacją pobytu, a także będziemy asystować Ci podczas wizyty w Urzędzie m. in.:

* Przeanalizujemy Twoją sytuację dotyczącą pobytu w Polsce i Zweryfikujemy otrzymane dokumenty pod kątem obowiązujących przepisów i wymogów.

* Wybierzemy odpowiednią procedurę postępowania uzyskania zezwolenia

* Przygotujemy odpowiedni wniosek/wnioski oraz wskażemy wszystkie wymagane załączniki i pomożemy w ich skompletowaniu w niezbędne załączniki i dokumenty.

* Będziemy informować o koniecznych działaniach z Twojej strony lub opłatach urzędowych w Twojej sprawie, wskażemy wszelkie dane do przelewu.

* Pomożemy umówić wizytę w Urzędzie w celu złożenia dokumentów.

* Będziemy asystować Ci podczas załatwiania spraw w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim , np. podczas składania dokumentów, wyjaśnień i odcisków palców itp.

* Będziemy monitorować sprawę i zgodne z prawem podejmiemy próby przyspieszenia sprawy (np. poprzez napisanie pisma do Urzędu).

* Przygotujemy pisma i odpowiedzi na wszelkie wezwania ze strony Urzędu.

* Będziemy wspierać Cię aż do finalnego zakończenia sprawy tj. wydania decyzji oraz wydania dokumentu pobytowego.

* Jeśli zajdzie potrzeba przygotujemy także odwołanie od decyzji, oddzielnie płatne wedle cennika.

* Udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości.

 

* Usługa realizowana częściowo online i częściowo stacjonarnie – osobiste spotkania z Klientem, w tym w Urzędach.

* Krótkie terminy realizacji.

Podana cena jest ceną minimalną za daną usługę, ostateczna cena może być wyższa w zależności od stopnia złożoności sprawy.

W przypadku zlecenia nam jednocześnie kilku usług istnieje możliwość uzyskania korzystnych rabatów.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania konkretnej wyceny dla interesującej Państwa usługi.

Cena nie obejmuje opłaty administracyjnej/sądowej/skarbowej jak i również innych opłat biurowych czy usług księgowych, jak i również, dojazdów do urzędów i klientów powyżej 30 km.

Postępowanie prowadzone lub usługa jest świadczona przez wykwalifikowanego prawnika.

Opłacona usługa nie podlega zwrotowi ewentualnie w sytuacji błędnie obranej procedury legalizacyjnej lub usługi, istnieje możliwość zamiany na inną z dopłatą.

Po wykupieniu usługi i opłaceniu należy skontaktować się biurem, w celu umówienie się na spotkanie z Prawnikiem i przekazania kompletu dokumentów i podpisania pełnomocnictwa. Uzgodnienie sposobu kontaktu w sprawie.