top of page

 

 

Prawo Medyczne i Prawo Odszkodowawcze

odpowiedzialność odszkodowawcza

Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnegoadministracyjnegokarnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentówlekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarska, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1(https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne

Image by National Cancer Institute
Obsługa Prawna Firm Kodeks Spółek Handlowych: Service

P

Je

Text Body

bottom of page