top of page

Prawo karne, prawo wykroczeń, pr. karno-skarbowe, pr. karno-wykonawcze

Sprawiedliwe rozstrzygnięcie, jak najwygodniejsze dla klienta

zapewniamy pomóc na każdy etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie postępowania przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze.

Golden bitcoins and handcuffs on black wooden tbackground_edited.jpg
 • udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinię prawną na podstawie o akta sprawy lub przedstawiony zbiór dokumentów.

 • sporządzamy wszelkie pisma procesowe w tym np. wnioski dowodowe, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, subsydiarny akt oskarżenia, odpowiedź na przedłużenie środków zapobiegawczych, zażalenie,  apelację, i inne.

 • w postępowaniu wykonawczym, związanym m.in. z odroczeniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary,

 • w postępowaniach dyscyplinarnych, dotyczących np.:  odpowiedzialności zawodowej lekarz i innych;

 • w sprawach z oskarżenia prywatnego sporządzamy subsydiarny akt oskarżenia;

 • przygotowujemy wnioski o ułaskawienie, wnioski o rozłożenie grzywny na raty ;

IMG-9094.JPG

Postępowanie karne wykonawcze m.in.:

 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;

 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;

 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania;

 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny;

 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;

 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;

 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania;

 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny;

 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

bottom of page