top of page
Image by Dmitry Demidko

Get a service quote

Professional services at an affordable price

Do you want to use our services? Just fill out the form below and our employee will contact you as soon as possible.

Czy posiadasz umocowanego w sprawie pełnomocnika lub obrońcę

Thanks for submitting!

Uzyskaj wycenę: Uzyskaj wycenę

Price-list of services
Two billing systems are used: a flat-rate and hourly billing system, 23% VAT must be added to each agreed amount of remuneration for services.

Flat-rate system: the remuneration is determined for a specific activity or instances.
Hourly system: it is used by clients who use the constant service of the office or an advance payment is charged on the future remuneration for services. The remuneration is determined based on the amount of time spent on a given assignment.
It is possible to pay for services in foreign currencies and via Western Union.
Legal advice PLN 200 plus 23% VAT (the price may change depending on the duration of the advice and the degree of complexity of the case and legal issues raised during one advice.)
Administrative, fiscal, court and other fees incurred by the attorney on behalf of the represented clients, which the clients then return to the Law Firm , do not constitute tax deductible costs, and their reimbursement is not income subject to corporate income tax. Such a position was taken by the Director of the Tax Chamber in Warsaw in the individual ruling of May 25, 2010, No. IPPB3 / 423-221 / 10-2 / GJ.  
The above-mentioned fees each time  the party to the proceedings shall be paid. 
Hanna Malanchyn
ul. International 64 m 5,
03-922 Warsaw NIP 1132708251
Alior Bank account  no: 40249000050000453040736161

Cennik usług- do poniżej podanych cen zależy doliczyć podatek VAT. Cena za usługi jest ustalana indywidualnie w każdej sprawie w zależności od nakładu pracy, niezbędnego stawiennictwa przed  urzędem, czynności podjętych w sprawie.

Konsultant Prawny

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

Sędziowie badają dokument

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

IMG-8882.jpg

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

IMG-8888.jpg

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

IMG-8885.jpg

Zezwolenie na prace A, B,C, D, E tryb koordynowany + opłata skarbowa 100 zł .(od miesiąca do półtora miesiąca gotowe)
Zezwolenia na pracę  A, B,C, D, E
+cena 600+ opłata skarbowa 100 zł.(od 2-4 miesięcy)  
negocjacja
ceny powyżej 5 sztuk. 

IMG-8884.jpg

 Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego Dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa

Image by Jessica Lewis

Wypełnieni wniosku wraz z niezbędnym kompleksem dokumentów w sprawie. Opłata skarbowa 340-440 zł.  

Pisanie wniosku

Wypełnienie wniosku w systemie inpol z wydrukowaniem. Opłata skarbowa 340-440- 640 zł.

Electronic Devices on Table_edited.jpg

Wypełnienie wniosku czasowy pobyt w systemie inpol i złożenia wniosku w urzędzie wraz ze złożeniem odcisków palców /Wymiana karty rezydenta długoterminowego UE/stały pobyt + opłata administracyjna

Szkoła Application

Jednolity wniosek o czasowy pobyt i pracę, lub inne podstawy prawne pobytu  wraz z prowadzeniem sprawy.

UKR- kompletny wniosek z załącznikami od 1500 zł  Opłata administracyjna 440 zł za wydanie karty 100 zł. 

IMG-9088.JPG

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Opłata skarbowa 640 zł + za wydanie karty 100 zł. 

Image by Unseen Studio

Stały pobyt ze względu na prace lub ze względu na polskie pochodzenie. Opłata skarbowa 640 zł + za wydanie karty pobytu 100zł.

Pisma hebrajskie

Odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie czasowo pobyt lub rezydenta długoterminowego UE bez prowadzenia sprawy 

Image by Mikhail Pavstyuk

Odwołanie od decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu po uprzednim zapoznaniu się decyzją i analizie pr.

Image by Harald Arlander

Pochodzenie polskie poszukiwanie dokumentów w archiwach na terytorium Polski i Ukrainy.

images.jfif

Dodatkowe stawiennictwo w urzędzie lub doniesienie braków lub objęcie sprawy pełnomocnictwem w trakcie postępowania. 

pobrany plik (2).jpg

Rejestracja pobytu obywatela UE powyżej 3 miesiecy 

pobrany plik (1).jpg

Wniosek Karta Polaka, wraz z udziałem w trakcie wizyty w Urzędzie na terytorium RP    

pobrany plik.jpg

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego do Wojewody+ opłata administracyjna 

Transkrypcja świadectwa zagranicznego 1000+opłata administracyjna

360_F_530355367_RBDAqRQBRplp6qrRoLr6G0sDCLlbpJXl.jpg

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 

Law Office Hanna Malanchyn oferuje w ramach swych usług:
-rejestracja działalności gospodarczej CEIDG:
-rejestracja spółek w systemie S 24 i PRS:
-Niebieska Karta
-zastępstwo w urzędzie
-wyrobienie PESEL
-Założenie konta e-puap 
-zamiana prawo jazdy zagranicznego na Polskie
-wyrobienie paszportu, wymiana prawa jazdy dla Ukraińców centrum
-rejestracja samochodu
pomoc w zgłoszeniu zagubionych lub skradzionych dokumentów
wniosek +800
zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 
konsultacja na temat legalizacji, biznesu, prawa cywilnego karnego administracyjnego, jak i również gospodarczego, analiza umów.
-Rejestracja na różnych profilach urzędowych w zależności od potrzeby w postępowaniu;
-sporządzenie wzorów pism w sprawach administracyjnych, cywilnych, karnych oraz gospodarczych w zależności od etapu postępowania;
- wypełnianie wniosków i sporządzenie pism inicjujących postępowanie lub zaskarżenie decyzji itp;
-pozew, odpowiedź na pozew;
-wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 
-subsydiarny akt oskarżenia;
-wnioski dowodowe;
-Zażalenie;
-apelacja, odpowiedź na apelacje;
-skargi i inne;
Wniosek o wydanie promesy/zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
W razie wątpliwości czy jest świadczona usługa, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na maila: office@ lawyer-hannamalanchyn.pl 

Files

Available for download

Power of attorney

Model power of attorney on residence permits.pdf

Work permit authorization 

bottom of page