top of page

Złożony wniosek nie zawsze spełnia wymogi formalne i prawne, gdyż obierając pośredników lub składając sami nie analizujemy stanu prawnego pod właściwe przepisy. Jest dużo przykładów, które można tu podawać, dokumenty doniesione po terminie, lub ogóle nie doniesione, błędnie wypełniony wniosek, itp. Niestety wtedy stykamy się z negatywną decyzją w sprawie. Odwołanie od negatywnej decyzji jest postępowaniem odwoławczym przysługującym cudzoziemcowi/wnioskodawcy. Usługa polega na przeanalizowaniu stanu sprawy i sporządzeniu przez prawnika odwołania w sprawie. Nie raz jeśli wnioskodawca nie chce opuścić terytorium Polski to środek konieczny i jedyny możliwy, gdyż po czternastu dniach zostajemy na terytorium Polski nielegalnie, jeśli wcześniej skończyła się wam wiza lub karat pobytu uprawniająca do legalnego pobytu na terytorium RP.

Sporządzanie odwołań od decyzji. Ta usługa nie obejmuje prowadza sprawy w drugiej instancji. Chcąc aby prawnik prowadził sprawę 2 instancji musisz dokupić usługę pełnomocnictwa w sprawie.

Cena nie obejmuje opłaty administracyjnej/sądowej/skarbowej jak i również innych opłat biurowych czy usług księgowych, jak i również, dojazdów do urzędów i klientów powyżej 30 km.

Postępowanie prowadzone lub usługa jest świadczona przez wykwalifikowanego prawnika.

Opłacona usługa nie podlega zwrotowi ewentualnie w sytuacji błędnie obranej procedury legalizacyjnej lub usługi, istnieje możliwość zamiany na inną z dopłatą.

Po wykupieniu usługi i opłaceniu należy skontaktować się biurem, w celu umówienie się na spotkanie z Prawnikiem i przekazania kompletu dokumentów i podpisania pełnomocnictwa. Uzgodnienie sposobu kontaktu w sprawie.

Odwołanie od negatywnych decyzji dotyczących TRC pobytu czasowego PREMIUM

SKU: 21554345656
zł1 875,00Cena
  • Sporządzenie odwołania od negatywnej decyzji w sprawie. Cena nie obejmuje prowadzenia sprawy przed Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców w drugiej instancji.

  • W sklepie za usługi można płacić przelewem na konto firmowe lub nr +48500475515, PayPal.

    Law Office Hanna Malanchyn nr 40249000050000453040736161 ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa NIP 1132708251 w tytule proszę wpisać obraną usługę i imię i nazwisko i podanie, czy chcą Państwo fakturę czy paragon.

    Następnie wyślij potwierdzenie płatności na maila: office@lawyer-hannamalanchyn.pl wraz skanami dokumentów, podając kontakt tel.

Book a meeting or legal consultation
Zarezerwuj spotkanie lub konsultacje prawną

bottom of page