top of page

Karta pobytu. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, oraz inne podstawy prawne- student, połączenie z rodziną, prowadzenie działalności. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę lub inne podstawy prawne student, (nie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej lub spółki którejś z form prawnych ksh i inne.)

Usługa obejmuję reprezentacje pełnomocnikiem w urzędzie przed pierwszą instancją do odbioru decyzji w sprawie. Konsultacja w etapie postępowania.

Po wykupieniu usługi Klijent zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów, który zostanie zmyślany z check listą, w zależności od podstawy ubiegania się na pobyt czasowy.

Cena nie obejmuje opłaty administracyjnej 340-440 zł i 100 zł za wydanie karty

Cena nie obejmuje opłaty administracyjnej/sądowej/skarbowej jak i również innych opłat biurowych czy usług księgowych, jak i również, dojazdów do urzędów i klientów powyżej 30 km.

Postępowanie jest prowadzone przez wykwalifikowanego pracownika.

Opłacona usługa nie podlega zwrotowi ewentualnie w sytuacji błędnie obranej procedury legalizacyjnej lub usługi, istnieje możliwość zamiany na inną z dopłatą.

Po wykupieniu usługi i opłaceniu Klijent jest zobowiązany, skontaktować się z biurem w celu umówienia spotkania z prawnikiem i przekazać komplet dokumentów i podpisania pełnomocnictwa w celu wykonywania usługi oraz ustalenia sposobu kontaktowania się z firmą

Karta pobytu czasowego TRC w polsce PREMIUM

SKU: 364215376135191
zł3 075,00 Regularna cena
zł2 575,00Cena Rabatowa
  • Z powodów technicznych płatność w sklepie za usługi chwilowo jest dokonywana tylko przelewem na konto firmowe.

    na konto firmy Law Office Hanna Malanchyn nr rachunku 40249000050000453040736161 ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa NIP 1132708251 w tytule proszę wpisać obraną usługę i imię i nazwisko i podanie czy chcą Państwo fakturę czy paragon. Następnie wyślij potwierdzenie płatności na maila: office@lawyer-hannamalanchyn.pl wraz skanami dokumentów, podając kontakt telefonu.

  • Klijent po otrzymaniu check listy niezbędnych dokumentów przekazuje prawnikowi komplet dokumentów. Możliwe jest wysłanie dokumentów na wskazany adres.

Book a meeting or legal consultation
Zarezerwuj spotkanie lub konsultacje prawną

bottom of page